Integritets- och cookiepolicy

Wayke Sweden AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver vilken slags information vi samlar in om dig, hur denna används, vilka åtgärder vi har tagit för att skydda dina personuppgifter och hur vi delar den. Vi beskriver också vilka val du har i förhållande till dina personuppgifter. När du använder eller registrerar dig på www.wayke.se, inklusive dess relaterade sidor såsom mobilapplikationer (”Plattformen”) eller annars interagerar med oss, t.ex. via våra samarbetspartners (”Tjänsterna”), samtycker du till att vi samlar in, sparar och behandlar dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy samt godkänner de risker som har identifierats nedan.

1. Tillämpningsområde

Denna Integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med att du använder våra Tjänster. Integritetspolicyn tillämpas inte i förhållande till personuppgifter som någon av våra samarbetspartners samlar in om dig (efter ditt godkännande) och Wayke tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av sådana samarbetspartners.

2. Vilka vi är

Vi är Wayke Sweden AB, 559051-7453, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm, och vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Alla hänvisningar i Integritetspolicyn till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till Wayke Sweden AB.

3. Ändringar

Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi ändrar Integritetspolicyn gäller den nya versionen när vi publicerar denna på Plattformen. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar längst ner i denna Integritetspolicy. Om någon ändring innebär ett minskat skydd för dina personuppgifter, kommer denna ändring inte att tillämpas för de uppgifter vi fått av dig innan ändringen gjordes. Detta gäller dock inte om vi har meddelat dig om ändringen och gett dig möjlighet att välja att ändringen inte ska gälla för dina uppgifter (förutsatt att detta är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning).

4. Insamling

4.1. Vilka uppgifter vi samlar in

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Plattformen genom cookies i syfte att administrera ditt medlemskap, din användning av Plattformen samt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

De personuppgifter som vi behandlar kan utgöras av:

 1. Namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer;
 2. Köphistorik;
 3. Medlemsskapsinformation hos våra samarbetspartners;
 4. Webbläsarinformation, t.ex. IP-adress;
 5. Platsinformation baserad på din IP-adress;
 6. Sökhistorik;
 7. Registreringsnummer;
 8. Användarfoto.
 9. Bokningshistorik vid boka provkörningar.

4.2. Hur vi samlar in dina uppgifter

Vi samlar in dina uppgifter direkt från dig i samband med att du besöker Plattformen, använder våra Tjänster eller registrerar dig som medlem på Plattformen. Dina uppgifter samlas också in om du kontaktar oss via post, e-post, ringer till oss eller chattar med oss t.ex. vid kontakter med vår support.

Vidare kan vi samla in dina uppgifter, i den mån du har godkänt detta, från våra samarbetspartners, t.ex. sådana uppgifter du lämnat i sociala medier där du är medlem.

5. Ändamål för behandlingen

Dina uppgifter kommer inte att användas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål som uppgiften samlades in för eller som inte har godkänts av dig. Notera att vissa uppgifter kan användas även om du inte godkänt detta om uppgifterna behövs för att kunna tillhandahålla våra Tjänster. När du registrerar dig på Plattformen eller annars använder våra Tjänster, samtycker du till användningen av dina uppgifter och att uppgifterna kan komma att delas med våra samarbetspartners för de syften som anges nedan. Du samtycker också till att dina uppgifter kan användas och delas för marknadsföringssyften.

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

Tillhandahålla våra Tjänster

Vi använder dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig när du använder våra Tjänster, t.ex. administrera ditt medlemskap, förmedla kontaktuppgifter inför ett köp eller tillhandahålla support. Denna behandling är nödvändig för att kunna fullfölja våra avtalsrättliga förpliktelser gentemot dig.

Förbättra våra Tjänster

För att kunna förbättra våra Tjänster kommer vi behandla dina uppgifter för att ta fram statistik över hur du använder våra Tjänster. Detta kan vi göra genom att t.ex. utföra kundnöjdhets- och marknadsundersökningar eller analysera din användning. När vi använder dina uppgifter för att förbättra våra Tjänster använder vi dina uppgifter i aggregerad form i den utsträckning som det är möjligt. Om vi använder oss av ett annat bolag för att analysera våra kunduppgifter ingår vi ett s.k. personuppgiftbiträdesavtal med relevant företag med krav på att kunduppgifterna ska hållas konfidentiella och att de endast får behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner. Denna behandling baseras på vårt legitima intresse.

Förhindra missbruk

Dina uppgifter kan också användas för att förhindra missbruk av våra Tjänster eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott. Med missbruk avses bland annat bedrägeri, skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton och andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor. Denna behandling baseras på vårt legitima intresse.

Förbättra användarupplevelsen

För att kunna förbättra din upplevelse av våra Tjänster använder vi dina uppgifter för att kunna göra Tjänsterna mer användarvänliga, t.ex. för att fixa buggar, ändra i gränssnittet så att du enkelt kan nå den information du söker eller lyfta fram funktioner på Plattformen som används ofta av våra kunder. Denna behandling baseras på vårt legitima intresse.

Profilering

Vi använder vidare dina uppgifter för att kunna tillhandahålla personliga annonser baserade på hur du använder Plattformen och våra Tjänster, dina intressen och vad andra användare med liknande intressen och användarmönster har varit intresserade av (s.k. profilering). Denna behandling baseras på ditt föregående samtycke.

Direktmarknadsföring

Vi använder dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, personifierade erbjudanden och relevant information om våra Tjänster och visa relevanta annonser på Plattformen. Marknadsföringen kan skickas per post, sms och e-post till dig. Du kan också få erbjudanden från någon av våra samarbetspartners. Sådana utskick görs dock i så fall av oss via Plattformen. Denna behandling baseras på ditt föregående samtycke.

6. Hur vi delar dina uppgifter

Dina uppgifter kan också komma att delas med bolag inom Wayke-koncernen, inklusive bolag som har ett direkt eller indirekt ägande i Wayke. Dina personuppgifter kan även delas med våra leverantörer avseende IT och logistik. Uppgifterna kommer då att användas för samma ändamål som vi ursprungligen samlade in dem för. Uppgifterna kan också komma att delas med annonsörer på Plattformen.

Vi kan komma att använda eller sälja anonymiserad data genom en Data Management Platform. Anonymiserade personuppgifter är inte identifierbara och kan t.ex. användas för att ta fram relevant statistik.

7. Webbplatsanvändning

Plattformen använder vissa teknologier som samlar in information om besök och användning av Plattformen enligt nedan.

7.1. Cookies

Plattformen använder s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på Plattformen.

Det finns två typer av cookies:

 1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid;
 2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Wayke använder cookies för att förbättra plattformen för besökaren t ex genom att anpassa plattformen efter besökarens önskemål, val och intressen. Samt säkerställa att du loggat in på plattformen och därigenom slipper logga in på varje nu undersida som du besöker.

Dessutom används cookies för att kunna hantera chat, automation verktyg och för social delning.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy och använda Plattformen samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Plattformen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor t.ex. dina personliga inställningar.

7.2. Pixel tags

Vi använder s.k. ”pixel tags”, ”web beacons”, ”JavaScript” eller liknande teknik som gör det möjligt att bl.a. spåra din aktivitet när du använder Plattformen eller tar emot e-postmeddelanden (gemensamt benämnt ”Pixel Tags”). Pixel Tags kan användas i samband med våra webbsidor, vår annonsering på nätet, eller våra e-postmeddelanden, antingen av oss eller våra leverantörer, affärspartners eller annan tredje part.

Pixel Tags används för att samla in, typiskt sett, anonym data för att identifiera viss information, t.ex. sökhistorik på vår Plattform och annan information för att förbättra användarupplevelsen och våra Tjänster. Pixel Tags kan också användas för att identifiera varför du besöker Plattformen, t.ex. om en bidragande faktor har varit någon av våra annonser eller e-postmeddelanden.

Vidare kan vissa Pixel Tags användas av andra företag för att spåra besök på sina webbplatser för att identifiera om deras internettrafik kom från Plattformen eller för att bekräfta att du är behörig mottagare av deras tjänster eller förmåner.

Tredje partscookies eller Pixel Tags kan också samla in information om de aktiviteter som en användare gör på vår Plattform över tid och på andra webbplatser.

Plattformen använder Google Analytics, som använder cookies och andra liknande tekniker (exempelvis Pixel Tags) för att samla in information om anonymiserad webbplatsanvändning och rapporterar trender utan att identifiera enskilda besökare. Om du vill veta mer om Google Analytics, bland annat hur man kan välja bort det, besök gärna: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vi använder också tredje partsföretag för annonsering för att kunna visa dig relevanta annonser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du använder Plattformen och andra webbplatser. Sådana annonser är baserade på information om hur du använder Plattformen och andra webbplatser. För att göra detta, kan dessa företag placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare (bland annat genom att använda Pixel Tags). Om du vill veta mer om denna teknik, inklusive val som du kan göra med anledning av tekniken, besök gärna: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp och http://www.aboutads.info/.

Vi känner inte av en webbläsares ”do not track”-signal eller annan mekanism som indikerar en begäran att avaktivera onlinespårning av personer som använder eller besöker vår Plattform.

8. Hur vi skyddar dina uppgifter

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Därutöver är tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad och de anställda måste använda sig av en personidentifierare.

9. Lagringsperiod

Generellt sett sparar vi dina uppgifter för den tid som dessa är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för eller som annars krävs enligt tillämplig lag.

Genom att registrera dig som medlem sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad medlem hos Wayke. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem. Om du inte har varit aktiv medlem på fem år raderas dina uppgifter automatiskt.

Om du inte är medlem hos oss sparar vi dina uppgifter i tre månader.

10. Dina rättigheter

Som medlem har du alltid möjlighet att ta bort eller rätta de uppgifter vi har om dig. Detta kan du göra på din Wayke ID-sida.

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 13.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har också rätt att få dina uppgifter överförda till en annan tjänsteleverantör (s.k. dataportabilitet).

Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i de fall du själv aktivt godkänner detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Om du anser att vi inte behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du möjlighet att klaga till Datainspektionen. Vid klagomål kan du kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se.

11. Överföring av uppgifter

Wayke lagrar och behandlar dina uppgifter inom EU/EES. För det fall annat bolag inklusive bolag som har ett direkt eller indirekt ägande i Wayke eller våra samarbetspartner bedriver verksamhet i land utanför EU/EES samtycker du till att dina personuppgifter överförs till sådant land. Vi kommer i så fall säkerställa att uppgifterna överförs i enligt med gällande dataskyddslagstiftning, t.ex. att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå eller att lämpliga skyddsåtgärder finns.

12. Kommentarsfält

När du är medlem hos oss har du möjlighet att i vissa fall kommentera artiklar, andras kommentarer eller liknande inlägg. Genom att publicera ett inlägg som innehåller personuppgifter om dig, är du medveten om att du publicerar inlägget med avsikt att inlägget omedelbart ska bli offentligt. Offentliga inlägg omfattas inte av denna Integritetspolicy. Wayke förbehåller sig rätten att ta bort hela eller delar av dina inlägg.

Kontakta oss

Förhoppningsvis har denna Integritetspolicy gett svar på de frågor du har om hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina uppgifter. Om du har fler frågor kan du kontakta oss på nedanstående adress support@wayke.se

Wayke Sweden AB, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm

Senaste uppdateringen av denna integritets- och cookiepolicy utfördes den 6 mars 2019.