Dacia

Dacia tillhör Renault Group och är dess näst största varumärke. Dacia grundades 1966 och var då Rumäniens första egna biltillverkare. Drygt trettio år senare, 1999, privatiserades bolaget och Renault Group köpte 51% av dess aktier. I dagsläget äger det franska bolaget hela 99,43% av Dacia. Dacia har en central roll inom Renault Group som utvecklingscentrum för Central- och Östeuropa. Här skapas moderna, robusta och prisvärda produkter för några av världens snabbast växande marknader.

Källa: Renault Nordic AB