Subaru Outback

Få andra bilar erbjuder ett självförtroende som Outback. Den horisontella placeringen av boxermotorn placerar kolvarna 180 grader mot varandra, vilket ger upphov till en lägre, flackare profil än andra motortyper. Detta ger motorn, och hela fordonet, en lägre tyngdpunkt och bättre balans. Dessutom motverkar kolvarnas motsatta rörelser varandra, vilket bidrar till att minska vibrationerna.

Källa: Subaru Nordic AB

Subaru Outback på Wayke

Tyvärr resulterade din sökning inte i några resultat.