AdBlue: Tänk på detta när du köper en dieselbil

AdBlue: Tänk på detta när du köper en dieselbil

Äga bil
Lästid 4 min
Auto Motor & Sport
Auto Motor & Sport
Publicerad tisdag 24 april 2018
AdBlue: Tänk på detta när du köper en dieselbil

Allt fler dieselbilar får avgasrening som behöver AdBlue, en vätska som man fyller på i en egen behållare. Tekniken har använts många år på lastbilar och ger en mycket effektiv rening. Det här måste du ha koll på för att kunna hantera AdBlue på rätt sätt.

De senaste åren har dieselmodeller uppmärksammats för sina höga avgasutsläpp. Flera oberoende tester har visat på skrämmande höga nivåer av NOx, kväveoxider, som ibland legat 10–30 gånger över de tillåtna gränsvärdena. För att komma till rätta med NOx-utsläppen använder allt fler dieselmodeller en ny typ av reningsteknik, en så kallad SCR-katalysator med AdBlue-insprutning. När vätskan sprutas in i avgaserna ombilda kväveoxid till ofarligt kväve och vatten.

Avgasreningen med AdBlue sker helt automatiskt. Det enda som bilföraren egentligen behöver hålla koll på är nivån i den speciella tank som vätskan finns i. Det är inte svårare än att hålla koll på mängden spolarvätska och om nivån blir för låg fyller man på ny AdBlue via det lilla tanklocket, som ofta är märkt med blå färg och texten AdBlue. AdBlue finns att köpa på de flesta tankställen, hos bilhandlare eller i reservdelsbutiker. Som konsument ska man ha vaket öga då literpriset kan variera kraftigt. En viktig sak som bilföraren måste komma ihåg är att man absolut inte får köra ”soppatorsk” på AdBlue. Vätskan måste fyllas på när den börjar ta slut. Skulle systemet köras torrt bildas det kristaller inne i rörsystemet som i så fall måste rengöras, eller ersättas med nya komponenter. Vilket kan bli mycket dyrbart. Skulle man exempelvis befinna sig i Norrlands inland och vara i ett akut nödläge går det att fuska och fylla AdBlue-behållaren med vatten. Avgasreningen upphör givetvis att fungera som den ska, men systemet skadas inte. Vid närmaste tillfälle fyller man sedan hela behållaren med ny AdBlue. AdBlue-vätskan är känslig för stark kyla, därför bör den inte förvaras i bilen vintertid. Fryspunkten finns angiven på förpackningen och brukar ligga kring minus 11 grader. Vill man ha en dunk hemma som reserv bör den alltså stå frostfritt. AdBlue ska som regel förbrukas inom 18 månader.

Förbrukningen av AdBlue skiljer sig åt mellan bilmodeller och påverkas delvis också av körstil. En del bilmodeller har anpassats så att man i normalfallet inte alls behöver fylla på AdBlue mellan servicetillfällena. Tekniken med att rena dieselavgaserna med hjälp av AdBlue är relativt ny bland personbilar men har använts på lastbilar i många år. Den stora fördelen med SCR-katalysatorn är att den mycket effektivt renar avgaserna från NOx och fungerar väl även vid hög belastning – vilket lastbilsmotorer är ett exempel på. Nackdelen med SCR-rening är att driftkostnaden blir något högre (marginellt på en personbil) och att bilföraren ibland måste fylla på tanken. En tidigare använd teknik som använts länge på personbilar är en så kallad ”NOx-fälla”. Det går även att kombinera både SCR-rening och NOx-fälla, vilket ger en ännu bättre och snabbare avgasrening. I takt med att kraven skärpts allt mer i de nyare miljöklasserna, som exempelvis i senaste Euro 6c, har SCR-reningen med tillskott av AdBlue varit nödvändig hos allt fler bilmodeller som förut klarade sig med en NOx-fälla.

Liten ordlista: AdBlue, ett ureaämne i färglös vätskeform. AdBlue är ett produktnamn registrerat av tyska bilindustriorganisationen VDA. Euro 6c, den senaste och strängaste miljöklassen för personbilar som trädde i kraft 1 september 2017. NOx-fälla, en reningsmetod som fångar upp kväveoxiderna och sedan omvandlar dem genom att tillfälligt tillföra en rik bränsleblandning. SCR-katalysatorn, ”Selective Catalytic Reduction”, använder sig av ureaämnen med ammoniak som ombildar kväveoxid till ofarligt kväve och vatten.

AdBlue Biltema AdBlue är ett registrerat produktnamn och den färglösa vätskan (namnet till trots) går att köpa i olika stora förpackningar. Håll koll på literpriset, det kan skilja sig kraftigt. Att ha en extra flaska AdBlue liggande i bilen kan vara praktiskt, men tänk på att fryspunkten går någonstans kring -11 grader. Se till att förvara AdBlue så att inga barn kan hitta förpackningen och i värsta fall öppna locket.

AdBlue skiss pilar text Här ser vi grunderna i avgasreningen till dieselmotorer. AdBlue finns alltså i en egen tank, oftast placerat bak i bilen. Via en pump och ett rör leds vätskan fram till ett munstycke som sprutar in AdBlue i avgaserna. För att skydda systemet mot stark kyla är det ibland eluppvärmt.

AdBlue tanklock Ibland sitter tanklocket till AdBlue separat, men ofta är det placerat intill tanklocket för dieselbränslet. Blå färg och tydlig text med ”AdBlue” ska hjälpa bilföraren att hitta rätt när nivån sjunkit. Man bör helst inte spilla AdBlue på bilen och framför allt inte på kläder eller skor. Vätskan innehåller en hög andel ammoniak och det är ett ämne som ger fläckar på det mesta.

Sammanfattning:

• AdBlue är en vätska som behövs för att avgasreningen ska fungera på moderna dieselmodeller.

• AdBlue fylls på i en egen behållare, som ofta är utmärkt med ett blåfärgat tanklock. Literpriset på AdBlue kan variera kraftigt.

• Om AdBlue-behållaren är på väg att bli tom, och det tänds en varningslampa, måste man snarast fylla på ny vätska. Om man kör ”soppatorsk” på AdBlue kan det bli dyra skador på systemet.

Auto Motor & Sport
Auto Motor & Sport
Uppdaterad fredag 23 augusti 2019
Publicerad tisdag 24 april 2018

Relaterade artiklar

Laddar...

Sälj din bil snabbt, tryggt och kostnadsfritt

Fyll i ditt registreringsnummer och miltal för att ta emot bud från handlare
mil