Personuppgiftspolicy Wayke

Dina personuppgifter

Wayke Sweden AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Här beskriver vi

  • Vilken slags information vi samlar in om dig och varför
  • Hur denna information används
  • Vilka valmöjligheter och rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Wayke Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget anges i denna information.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig i samband med att du använder våra Tjänster och besöker vår webbplats. För att ge dig en tydlig bild över vår hantering av dina personuppgifter har vi delat in personuppgifterna i olika ändamål utifrån hur de samlas in.

Uppgifter som du själv lämnar till oss I samband med att du registrerar dig som användare på wayke, lägger in en annons, skapar bevakningar och listor eller när du kontaktar andra användare på Wayke som annonserar sina fordon så lämnar du uppgifter om dig själv som exempelvis namn, adress, ålder, telefonnummer och mejladress, men även innehåll i meddelanden och annonser. Personuppgifter i den här kategorin är sådanna som du aktivt lämnar till oss genom att till exempel skicka meddelanden, fylla i formulär eller när du ger oss feedback.

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster I samband med att du använder våra tjänster så behandlar vi uppgifter om dig som samlas in automatiskt. Vi samlar exempelvis in uppgifter om hur du använder våra tjänster, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på vår webbplats och i våra appar. Vi samlar även in information om vilken typ av enhet du använder när du besöker vår webbplats, det vill säga om du använder en dator, en surfplatta eller en mobil. Vi registrerar också vilken webbläsare och IP adress du använder. I samband med att vi visar reklam för dig samlar vi in uppgifter om vilka annonser du klickar på och vilken reklam vi har visat för dig. Informationen som samlas in kan delas in i följande kategorier:

Hur du använder tjänsterna När du använder våra tjänster i samband med att du besöker vår webbplats eller använder våra appar så registreras din aktivitet automatiskt i våra dataloggar. Vi samlar in information om vilka typer av bilar du tittar på vilka olika typer av sökningar du gör samt hur länge du har besökt vår webbplats.

Var du är (platsinformation) När du använder våra tjänster beräknar vi din ungefärliga geografiska position, baserat på den IP-adress du använder. Om du accepterar att våra appar använder platstjänster får vi tillgång till din GPS-position som ger oss en mer detaljerad geografisk position. Platstjänster används för att låta dig söka efter bilannonser som finns nära dig och ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt ange var du finns när du annonserar. Vi använder också din plats för att ge dig anpassat innehåll, såsom tips som är relevanta för dig där du är. Vi använder även din plats för att visa dig reklam anpassad efter området du befinner dig i. Informationen kan också komma att användas av oss i samband med utvecklingen av nya produkter och tjänster. Du kan alltid själv slå av din position genom att stänga av platstjänster i din telefon eller surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att använda din IP-adress för att beräkna din ungefärliga geografiska plats.

Teknisk information om din enhet och internetanslutning Vi samlar in information om den dator, telefon, surfplatta eller annan enhet du använder och som interagerar med våra tjänster och hur den är uppkopplad till Waykes tjänster. Det kan omfatta information om vilket operativsystem du använder, webbläsarversion och IP-adress.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din dator När du använder tjänsterna försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies för att analysera hur du använder Wayke. Cookies gör också att du inte behöver logga in varje gång du besöker vår webbplats. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och lokal lagring av data kan du läsa mer i Waykes cookiepolicy.

Uppgifter från andra källor Vi samlar in information från andra källor, vanligtvis våra partners, reklamkunder, mätverktyg och andra leverantörer. Exempelvis kan en reklamkund ge oss information om vad som hände efter att du klickat på reklam som visades på någon av våra webbplatser. Sådan information gör det möjligt för oss att mäta effekten av reklamen och i framtiden kunna presentera mer relevant reklam och innehåll för dig. Vi samlar in och behandlar uppgifter om fordon som annonseras på Wayke från externa källor i syfte att visa upp mer fullständig information om fordonen samt kontrollera så att fordonen inte är stulna eller manipulerade.

Cookiepolicy

Vi använder oss av lokal lagring, vilket innebär att data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring är cookies. Cookies är små textfiler med information om exempelvis användarinställningar, information om hur du har surfat, vilken webbläsare du använder och vilka annonser eller reklam som har visats för dig. Dessa uppgifter kan vi använda för att göra innehållet i våra funktioner och tjänster mer personligt och relevant för just dig i syfte att göra ditt besök på Wayke så trevligt som möjligt. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och lokal lagring av data kan du läsa mer i Waykes cookiepolicy.

Vad använder vi dina personuppgifter till ?

Annonsera och söka efter annonser Wayke är en digital marknadsplats för bilar där du som besökare kan söka efter bilannonser och även annonsera din egen bil till försäljning. I samband med att du besöker Wayke har du möjlighet att skapa bevakningar på bilar till salu och även kontakta annonsörer. För att vi ska kunna leverera dessa tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Exempel på personuppgifter som vi behandlar är uppgifter om vilka sökningar du har gjort och vilka bevakningar du har registrerat i syfte att skapa en så pass relevant användarupplevelse för dig som möjligt.

Annonsera-och-söka-efter-annonser

Kommunikation mellan användare på Wayke På Wayke har du möjlighet att kontakta andra användare som annonserar sina bilar. Wayke erbjuder dig ett säkert sätt att kommunicera via vår meddelandetjänst. Vi behandlar dina personuppgifter när du använder meddelandetjänsten. Meddelanden kan granskas om det är nödvändigt för att förhindra eller utreda missbruk av tjänsten.

Personuppgiftspolicy-Wayke2

Tillhandahålla en trygg och säker marknadsplats En av anledningerna till att Wayke startade var för att bidra till en tryggare andrahandsmarknad för bilköp. För oss är det därför av yttersta vikt att du som besökare känner dig trygg när du letar efter en ny bil på Wayke. Dina uppgifter kan därför användas för att förhindra missbruk av våra Tjänster eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott. Med missbruk avses bland annat bedrägeri, skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton och andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor

Tillhandahålla-en-trygg-och-säker-marknadsplats

Förbättra användarupplevelsen på Wayke För att kunna förbättra din upplevelse av våra Tjänster använder vi dina uppgifter för att kunna göra Tjänsterna mer användarvänliga, t.ex. för att fixa buggar, ändra i gränssnittet så att du enkelt kan nå den information du söker eller lyfta fram funktioner på Plattformen som används ofta av våra kunder.

Personuppgiftspolicy-Wayke4

Direktmarknadsföring Vi använder dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, personifierade erbjudanden och relevant information om våra Tjänster och visa relevanta annonser på Plattformen. Marknadsföringen kan skickas per post, sms och e-post till dig. Du kan också få erbjudanden från någon av våra samarbetspartners. Sådana utskick görs dock i så fall av oss via Plattformen. Denna behandling baseras på ditt föregående samtycke.

Direktmarknadsföring

Visa reklam och hålla koll på hur reklam visas för dig När Wayke levererar reklam till dig som användare använder vi oss av olika identifierare som cookies. Detta gör vi för att kunna visa reklam och följa upp hur många som klickar på annonserna. Vi använder också detta för att kunna leverera reklam som är relevant för dig som besökare och för att begränsa hur många gånger du får se samma annons under ditt besök.

Visa-reklam-och-hålla-koll-på-hur-reklam-visas-för-dig

Anpassa reklam som visas för dig Vi använder olika identiferare som exempelvis cookies för att veta var du befinner dig och vad vi tror att du är intresserad av, din ålder eller kön samt vilka artiklar eller annonser som du har besökt tidigare. Allt detta gör vi för att säkerställa att den reklam som visas för dig skall vara så relevant som möjligt.

Anpassa-reklam-som-visas-för-dig

Behandling av personuppgifter för företagare Om du är kontaktperson eller företrädare för ett företag som är kund till Wayke så kommer vi behandla dina personuppgifter. Läs mer om detta på Dataskydd för dig som företagskund.

När du är i kontakt med vår support Om du är i kontakt med oss så behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med ditt ärende på bästa sätt.

Personuppgiftspolicy-Wayke8

Uppfyllande av lagstadgade skyldigheter Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Sådan behandling sker exempelvis när vi lagara uppgifter för bokföringsändamål eller när vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter

Uppfyllande-av-lagstadgade-skyldigheter

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgiftspolicy-Wayke10

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Överföring till leverantörer i tredje land Några av våra leverantörer har delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (sådana länder kallas för ”tredje land”). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Vi ser till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vad vi gör med dina personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och i vissa fall få de rättade, raderade eller blockerade. Nedan listar vi vilka rättigheter du har och hur du gör för att använda dem.

Få tillgång till dina personuppgifter Vi är alltid öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Om du har ett Waykekonto kan du när som helst logga in för att se vilka uppgifter som finns registrerade om dig där, till exempel vilka kontaktuppgifter vi har till dig, din plats för annonsering och vilka annonsbevakningar du har registrerat. Om du vill få en mer detaljerad insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till dessa uppgifter (i ett så kallat registerutdrag). Via dina inställningar kan du begära ett sådant registerutdrag. Eftersom vi är skyldiga att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst kommer vi endast att lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

Radera uppgifter Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. I sådana fall kommer vi att radera de uppgifter vi har om dig, men med några viktiga undantag. Vi kommer att behålla sådana uppgifter som vi måste behålla enligt lag (till exempel av bokföringsskäl). Om vi har anledning att tro att du har använt Wayke i strid med våra villkor hålls dina uppgifter kvar i karantän under två år efter din begäran om radering och används under denna period enbart i syfte att upptäcka och förebygga missbruk av våra tjänster. Du kan begära radering av dina personuppgifter genom att skicka ett mail till info@wayke.se.

Begära rättelse av personuppgifter Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. Om du har ett Waykekonto kan du själv uppdatera vissa uppgifter om dig genom att logga in med ditt Waykekonto och ändra dina kontoinställningar. Om din begäran om rättelse gäller andra uppgifter ber vi dig kontakta oss.

Säga nej till direktreklam Du kan när som helst säga nej till sådan behandling av personuppgifter som Wayke gör för direktmarknadsföring, till exempel via utskick per mejl. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket eller kontakta vår support.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse. Om du invänder mot sådan behandling får vi bara fortsätta med behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om du invänder mot viss behandling av personuppgifter är det flera faktorer som vi skulle beakta, till exempel dina rimliga förväntningar och vilka för- och nackdelar behandlingen innebär för dig, Wayke, andra användare och eventuella tredje parter. Du ser vilka behandlingar som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse under rubriken “Vad använder vi dina personuppgifter till?”.

Begränsa behandlingen av personuppgifter Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportalitet Slutligen har du rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har lämnat oss och som vi behandlar med för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av ditt samtycke.

Kontakta oss angående dina rättigheter Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kan begära att få tillgång till eller radera dina personuppgifter genom att kontakta oss på info@wayke.se eller via vår chat. och ange vad det är du vill ha hjälp med.

Till vilka kan personuppgifter lämnas ut?

Vi delar med oss av information om dig till andra, exempelvis leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, myndigheter och samarbetspartners. Här kan du läsa mer om vilka vi lämnar ut personuppgifter till.

Leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning Vi behöver ibland anlita leverantörer för att leverera våra tjänster till dig (personuppgiftsbiträden). Sådana leverantörer kan till exempel leverera system för utskick av mejl och pushnotiser, molntjänster för lagring av data, analysverktyg eller system för publicering och visning av bannerreklam. Det kan också vara kundserviceföretag, IT-konsulter eller logistik- och transportföretag som anlitas för att levera bilar för provkörning eller bilar som köpt. Vi är då fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som underleverantören gör. Leverantörerna får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som vi anger.

Myndigheter Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter, såsom polisen och skatteverket, på myndighetens begäran om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut eller till rättsvårdande myndigheter för att bidra till en pågående brottsutredning. När vi delar personuppgifter med myndigheter sker det antingen på grund av att vi har en rättslig skyldighet att göra det eller på grund av att vi har ett berättigat intresse av att bidra till en pågående brottsutredning.

Samarbetspartners som erbjuder tjänster till Waykes användare Om du annonserar i sådana kategorier där vi tillsammans med samarbetspartners tillhandahåller kringtjänster, exempelvis bilförsäkring för köpare av bilar eller tjänst för att säkra betalningar, kan vi dela personuppgifter med försäkringsbolaget eller betalningsleverantören för att de ska kunna tillhandahålla sin tjänst till dig. I vissa fall delar vi innehåll ur annonser som publicerats på Wayke med samarbetspartners för att de ska kunna anpassa sina tjänster efter våra användare. Detta sker exempelvis om du väljer att använda digitala kontrakt, annonsens rubrik och annat ur dess innehåll kan då delas med vår samarbetspartner som erbjuder digitala kontrakt. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi delar uppgifter med dessa samarbetspartners för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.

Samarbetspartners för marknadsföring Vi delar personuppgifter med Google och Facebook för att kunna marknadsföra Waykes tjänster baserat på ditt samtycke.

Inkassobolag Om Wayke har ett krav gentemot dig kan vi dela de personuppgifter som är nödvändiga med inkassobolag för att fastställa, göra gällande och utöva vårt rättsliga anspråk.

Mottagare som du ber oss att dela information med Om du skickar meddelanden eller lämnar kontaktinformation till annonsörer som annonserar på Wayke så delar vi de personuppgifter som du lämnar i meddelanden och fromulär med den du kontaktar. Om den du kommunicerar med är ett företag blir mottagaren personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som dina meddelanden kan innehålla. Vi delar uppgifter med dessa mottagare för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke.

Dataskyddsombud och kontakt vid frågor Vi har utsett ett dataskyddsombud som ser till att behandlingen av dina uppgifter sker på ett lagligt sätt. Dataskyddsombudet finns tillgängligt för att hjälpa dig med frågor som rör dataskydd. Om du vill komma i kontakt med oss eller har frågor om personuppgiftshantering kan du mejla info@wayke.se eller nå oss via chat.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet? Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du anser att Wayke hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Wakes bolagsuppgifter Wayke Sweden AB, organisationsnummer 559051-7453, Hornsbruksgatan 23B, 117 34 Stockholm.

Uppdateringar av den här policyn Om vi gör ändringar i den här personuppgiftspolicyn kommer vi att publicera en uppdaterad version på Waykes webbplats.

Denna version av Waykes personuppgiftspolicy publicerades den 20 januari 2021.

Sälj din bil snabbt, tryggt och kostnadsfritt

Fyll i ditt registreringsnummer och miltal för att ta emot bud från handlare
mil