Vågar jag köpa en dieselbil?

Dieselbilarna har fått dåligt rykte. Många frågar sig om det verkligen är en bra idé att köpa en begagnad dieselbil – eller ens en ny.

För några år sedan klassades många nya dieselbilar som miljöbilar, eftersom utsläppen av koldioxid är lägre än för motsvarande bil med bensinmotor. Men koldioxid är inte det enda som kommer ur avgasröret. I flera oberoende tester har det visat sig att vissa dieselbilar har skyhöga utsläpp av kväveoxider.

Biltillverkarna har vissa gränsvärden att hålla sig inom för att få sälja sina bilar. Men testerna görs i ett laboratorium, och bilarna släpper ofta ut många gånger mer än den lagliga gränsen i verklig trafik. Därför finns det planer på att införa ett förbud mot dieselbilar i vissa storstäder.

Som det ser ut nu gäller dieselförbuden bara äldre dieselbilar som inte klarar de nuvarande utsläppsreglerna, som kallas Euro 6. Det kan alltså vara läge att dubbelkolla vilken utsläppsklass din nästa bil klarar av. Om dieselbilen bara klarar Euro 5 eller tidigare är det bra att tänka på att den eventuellt kan bli förbjuden i vissa städer framöver, om förbuden blir verklighet. Det påverkar förstås också bilens andrahandsvärde.

Dieselbilar har länge haft högt andrahandsvärde i Sverige. Priserna på dieselbilar har sjunkit på sistone medan priserna på bensinbilar har legat mer stabilt, men det är än så länge inga större skillnader. Det visar siffror från företaget Autovista, som analyserar begagnatbilspriser på marknaden. Dieselbilar har alltså fått dåligt rykte och läget är lite osäkert. Men Autovista ser inga som helst trender att dieselbilarna skulle bli osäljbara inom en snar framtid.

Dieselbilar har dock en del fördelar jämfört med andra bränslen. Eftersom förbrukningen är lägre än för motsvarande bensinbil kan driftkostnaden bli lägre, särskilt om du kör långt. Många dieselbilar har stor tank och tillsammans med den låga förbrukningen ger det väldigt lång räckvidd – du behöver alltså inte tanka så ofta.

Kör du kortare sträckor hinner inte reningen komma upp i rätt temperatur så dieselbilar passar bäst om du kör långt.

 W3A1375

Sammanfattning: Är diesel en bra idé? Det beror på var du bor – och hur du kör Att köpa en dieselbil kan vara en bra lösning om du bor på landsbygden och kör långt. Koldioxidutsläppet är lägre och kväveoxiderna "fastnar" inte i stadsmiljön. Om du köper en modern dieselbil som klarar Euro 6-utsläppskraven och har avancerad avgasrening bör andrahandsvärdet ligga säkrare än för en äldre dieselbil.

Om du kör kortare sträckor eller bor närmare en stad kan det vara läge att titta åt något annat bränsle om du inte är beredd att ta risken att köpa en dieselbil – särskilt om det är en äldre dieselbil utan avancerad avgasrening.

Så kan dieselbilarna renas En del modernare dieselbilar har avancerade system för att rena dieselavgaserna. Det kan till exempel handla om en vätska som säljs under namnet AdBlue. Nackdelen är att systemet är dyrt och det kan höja priset på bilen, och bilägaren måste också fylla på AdBlue-vätska med jämna mellanrum för att reningen ska fungera.

Det här är kväveoxider Kväveoxider är giftiga och irriterar bland annat luftvägarna. Utsläppen är skadliga för hälsan och bidrar till många för tidiga dödsfall i Sverige. De kostar också samhället enorma belopp varje år.

andrahandsvarde-branslen Dieselbilar har börjat tappa lite snabbare i värde än bensinbilar. Siffrorna gäller för bilar som är i genomsnitt fem–sex år gamla och den baseras på begärda priser från handlare. Värdetappet kan i verkligheten vara ännu större vid avslutade affärer.