Försäkringsförmedling

Information om den anknutna sidoverksamma försäkringsförmedlaren

1) Kontaktuppgifter

Sofia Forsling

Wayke Sweden AB 559051-7453

Peter Myndes Backe 16 118 46 Stockholm

070-7670325

sofia.forsling@wayke.se

http://www.wayke.se

2) Anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare

Wayke Sweden AB agerar för if, Volvia, Renault försäkring, Dacia försäkring, Audi Bilförsäkring, Ford Försäkring, Isuzu Försäkring, Kia Bilförsäkring, Mercedes-Benz Försäkring, Nissan Försäkring, Opel Försäkring, Porsche Bilförsäkring, SAAB försäkring, SEAT bilförsäkring, Skoda bilförsäkring, Subaru försäkring, Volkswagen Bilförsäkring och Volkswagen Transportbilarförsäkring vid förmedlingen av försäkringar och är registrerad hos Bolagsverket som anknuten [sidoverksam] försäkringsförmedlare till if, under vilket varumärke försäkringsgivaren If Skadeförsäkring AB (publ.) ”If” agerar. Detta kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 0771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se.

if, Volvia, Renault försäkring, Dacia försäkring, Audi Bilförsäkring, Ford Försäkring, Isuzu Försäkring, Kia Bilförsäkring, Mercedes-Benz Försäkring, Nissan Försäkring, Opel Försäkring, Porsche Bilförsäkring, SAAB försäkring, SEAT bilförsäkring, Skoda bilförsäkring, Subaru försäkring, Volkswagen Bilförsäkring och Volkswagen Transportbilarförsäkring kan lämna information till dig som kund och andra om en anställd hos Wayke Sweden AB har rätt att förmedla försäkringar och om det finns några begränsningar i registreringen. Wayke Sweden AB tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

3) Information om försäkringsgivaren

If Skadeförsäkring AB (publ.), org nr 516401-8102, telefon 0771-655 655, som agerar under varumärkena Volvia, Renault försäkring, Dacia försäkring, Audi Bilförsäkring, Ford Försäkring, Isuzu Försäkring, Kia Bilförsäkring, Mercedes-Benz Försäkring, Nissan Försäkring, Opel Försäkring, Porsche Bilförsäkring, SAAB försäkring, SEAT bilförsäkring, Skoda bilförsäkring, Subaru försäkring, Volkswagen Bilförsäkring och Volkswagen Transportbilarförsäkring är försäkringsgivare. Försäkringsgivaren är registrerad hos Bolagsverket och står under svenska Finansinspektionens tillsyn. Försäkringsgivaren har erforderlig ansvarsförsäkring och ansvarar för förmögenhetsskada som kan drabba dig som kund, försäkringsgivare eller annan på grund av att försäkringsförmedlaren i sin försäkringsförmedlingsverksamhet åsidosätter sin skyldighet att tillämpa god försäkringsförmedlingssed i enlighet med 4 kap. 16 § lagen om försäkringsdistribution.

4) Tillsyn

Wayke Sweden AB står under Finansinspektionens tillsyn. Adress: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00, finansinspektionen@fi.se, www.fi.se.

Wayke Sweden AB står även under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring och reklam. Adress: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.

Klagomål

Det är viktigt att du som kund är nöjd med vår förmedling av försäkring och vårt bemötande. Har du ett klagomål på förmedlingen av din försäkring ber vi dig kontakta Wayke Sweden AB på 070-7670325, Sofia Forsling på Wayke Sweden AB.

5) Om du inte är nöjd med ett beslut i ett försäkringsärende

Ta alltid först kontakt med den hos Volvia, Renault försäkring, Dacia försäkring, Audi Bilförsäkring,Ford Försäkring, Isuzu Försäkring, Kia Bilförsäkring, Mercedes-Benz Försäkring, Nissan Försäkring, Opel Försäkring, Porsche Bilförsäkring, SAAB försäkring, SEAT bilförsäkring, Skoda bilförsäkring, Subaru försäkring, Volkswagen Bilförsäkring och Volkswagen Transportbilarförsäkring som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

Ifs Kundombudsman

Är du fortfarande inte nöjd kan du inom 6 månader från försäkringsgivarens beslut i ett skadeärende vända dig till Kundombudsmannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål.

6) Innehav

Wayke Sweden AB har inget kvalificerat innehav i if, Volvia, Renault försäkring, Dacia försäkring, Audi Bilförsäkring, Ford Försäkring, Isuzu Försäkring, Kia Bilförsäkring, Mercedes-Benz Försäkring, Nissan Försäkring, Opel Försäkring, Porsche Bilförsäkring, SAAB försäkring, SEAT bilförsäkring, Skoda bilförsäkring, Subaru försäkring, Volkswagen Bilförsäkring och Volkswagen Transportbilarförsäkring och if, Volvia, Renault försäkring, Dacia försäkring, Audi Bilförsäkring, BMW Originalförsäkring, Ford Försäkring, Isuzu Försäkring, Kia Bilförsäkring, Mercedes-Benz Försäkring, Mini Originalförsäkring, Nissan Försäkring, Opel Försäkring, Porsche Bilförsäkring, SAAB försäkring, SEAT bilförsäkring, Skoda bilförsäkring, Subaru försäkring, Volkswagen Bilförsäkring och Volkswagen Transportbilarförsäkring har inget kvalificerat innehav i Wayke Sweden AB

7) Ersättning

För förmedlingen av försäkringar har Wayke Sweden AB rätt till en fast såsom en rörlig ersättning och beror på antal försäkringsvisningar och sålda försäkringar från if

Sälj din bil snabbt, tryggt och kostnadsfritt

Fyll i ditt registreringsnummer och miltal för att ta emot bud från handlare
mil