Fem viktiga saker som oljestickan berättar

Fem viktiga saker som oljestickan berättar

Äga bil
Lästid 5 min
Auto Motor & Sport
Auto Motor & Sport
Publicerad lördag 14 oktober 2017
 Fem viktiga saker som oljestickan berättar

Måste jag verkligen kolla oljenivån – lyser det ingen varningslampa? Svaret är nej, på de flesta bilar måste du lyfta på motorhuven och kontrollera oljenivån – annars kan motorn skadas. Och oljestickan har flera viktiga saker att berätta.

  • Alla kan lära sig att titta på, och läsa av, oljestickan.
  • Rätt oljenivå är mycket viktigt, med för lite olja kan motorn skadas allvarligt.
  • Här kan du få lära dig vad som gäller när oljestickan är svart, brun, oljenivån är för låg, för hög eller skiftar i volym.

Motoroljan är lika viktig för din bilmotor som blodet i din kropp. Oljan smörjer, rostskyddar och kyler motorn invändigt. Motoroljan samlar även upp smuts, som sot från förbränningen, och en del fastnar i oljefiltret. Det är därför motoroljan och oljefiltret alltid byts ut vid service. För att motoroljan ska kunna utföra sitt viktiga arbete måste oljenivån vara korrekt. Det får framför allt inte finnas för lite olja i motorn, då riskerar smörjningen att försämras. Om oljenivån sjunker kraftigt kan motorn skadas allvarligt, i värsta fall rasa helt. Dock kan vem som helst lära sig titta på oljestickan, vi ska berätta hur. Om man som bilförare försummar att kontrollera oljenivån kan det betraktas som ”handhavandefel” av bilverkstad och försäkringsbolag – vilket i värsta fall leder till att man själv får stå för hela reparationskostnaden. Hur oljenivån ska kontrolleras finns beskrivit i instruktionsboken, läs på om du är osäker hur man ska göra.

__Fem saker som oljestickan berättar: __ __1) Oljan är svart. __”Ve och fasa!” tänker kanske många, men det är fullständigt naturligt att motoroljan är svart, den ska absorbera smuts och sot från förbränningen – då gör oljan sitt jobb. Även ganska snart efter en service eller ett oljebyte brukar motoroljan övergå från gyllengul till svart, eftersom det alltid finns kvar en mindre mängd av den gamla oljan i motorn.

__2) Oljan är brun, och geggig under oljelocket. __Ett varningstecken. Motoroljan har blandats upp med vatten, vilket sannolikt kommer från invändig kondens. Om motorn körs riktigt varm kokar vattnet bort, och oljan blir svart igen. Men kör du bara korta sträckor till vardags hinner kanske aldrig motorn bli riktigt varm, vilket inte är bra av flera skäl (batteriet laddar ur sig, partikelfiltret på dieselmotor kan inte rengöras, med mera). På vintern kan den bruna sörjan frysa, vilket kan täppa till oljeventilation och slangar – som i sin tur kan ge allvarliga motorskador. Vårt enkla råd är att regelbundet, kanske en gång i veckan, köra en längre sträcka (en timme) och få motorn riktigt varm. Det minskar problem med kondensvatten i motoroljan, dåligt laddat batteri och ett partikelfilter som sällan når rätt arbetstemperatur för att kunna rengöras (vilket sker helt automatiskt).

__3) Oljenivån är för låg. __Du måste omedelbart fylla på motorolja. En halv liter olja räcker i de flesta fall för att få upp mängden motorolja till rätt nivå. Rätt typ av motorolja hittar du hos bensinmacken, eller din bilverkstad. Är du osäker vilken olja som ska användas kan du titta i instruktionsboken. Ibland kan det behövas någon typ av tratt för att inte spilla vid påfyllningen, och du hittar engångstrattar i papper på bensinmacken. Skulle man spilla olja på motorn ska den torkas bort med pappershandduk.

__4) Oljenivån är för hög. __Väldigt ovanligt, och beror sannolikt på att någon fyllt på för mycket olja. Om motorn har en viss oljeförbrukning kommer det att reglera ner sig själv, till en lägre nivå. I ovanliga fall kan det bero på att kolvringarna är slitna i motorn och bränsle trycks förbi, ned i vevhuset, vilket späder ut oljan. Inte bra och det tyder på en mycket sliten motor.

__5) Oljenivån är först för låg, men rätt senare. __Inte ovanligt då många kontrollerar oljenivån direkt efter att motorn stannats. Oljan hinner då inte rinna tillbaka och verkar inledningsvis vara för låg. Men kontrollerar man någon timme senare är nivån rätt. Det här kan även hända på bilar med en elektronisk givare för oljenivå, som direkt efter avslagen motor kan indikera misstänkt låg nivå. Men när man startar motorn nästa dag visar instrumentet rätt oljenivå.

Oljestickan bild 1 När man ska kontrollera oljenivån gäller det att öppna motorhuven och leta upp oljestickan. Den brukar vara tydligt markerad med en avvikande färg. Dra upp hela oljestickan och försök undvika att få en oljedroppe på kläderna.

Oljestickan bild 2 Torka av spetsen på oljestickan med en bit papper. Mätområdet på oljestickans spets måste vara helt torrt, annars kan man inte se var oljenivån ligger.

Oljestickan bild 3 Stoppa nu ner oljestickan i sitt rör igen. Se till att oljestickan går tydligt i botten. Nu kan du dra upp oljestickan igen och göra din kontroll av oljenivån.

Oljestickan bild 4 I det här fallet har bilen nyligen varit på service och oljenivån ligger precis vid maxnivån. Vrider man oljestickan lite i ljuset syns det tydligt var den ”fuktiga” gränsen är. Om oljenivån är nere på den nedre gränsen bör man fylla på ny motorolja. En halv liter brukar räcka för att få upp oljemängden till rätt nivå igen.

__Fördjupning – så här funkar det: __ Låt oss reda ut det här med varningslampor för oljan. Alla bilar har en varningslampa för oljetryck. På äldre bilar kan man ibland se att den blinkar till precis när motorn startar, vilket helt enkelt beror på att oljetrycket är på väg att byggas upp till rätt nivå men under några sekunder ligger under den trycknivå där varningen ska komma. För lågt oljetryck är fullständigt livsfarligt för motorn. Om oljetryckslampan tänds – lägg i friläge, rulla in till sidan och slå av motorn direkt (tänk på att tändningsnyckeln låser ratten om du vrider om i fart). I de flesta fall har oljenivån i motorn sjunkit till en så låg nivå att pumpen drar i sig luft och då blir det inget oljetryck. Har du motorolja med dig i bilen ska den fyllas på, motorn startas, stoppas och sedan kollar man oljenivån med oljestickan. Kanske behövs det ännu mer motorolja för att nå rätt nivå men du kan i alla fall köra till närmaste mack. Fortsätter oljetrycklampan att lysa är det bara att ringa en bärgare. Försöker du köra ändå kan motorn rasa. Oljetryckslampa har alltså alla bilar. Men en givare för oljenivå har långt ifrån alla bilar. Hur det står till för just din bilmodell bör du ta reda på, antingen via instruktionsboken eller genom att ringa verkstaden. Fördelen med en varningslampa för oljenivå är att du får en tidig påminnelse när det är dags att fylla på motorolja. När oljetryckslampan däremot lyser är situationen akut – ibland är det till och med för sent och skador redan uppstått. Om din bil inte har en varningslampa för låg oljenivå är det viktigt att du regelbundet kontrollerar nivån med hjälp av oljestickan. Den brukar vara utmärkt med gult och inte allt för svår att hitta i motorrummet. Vissa motorer drar en del olja och kräver alltså påfyllning, då och då. Andra motorer drar knappt alls någon olja. Hur det är för just din bil kan du bara ta reda på genom att regelbundet öppna huven och kolla oljenivån. Första generationens oljenivågivare var inte helt tillförlitliga, men som allting annat har de förbättrats med åren. På vissa bilmodeller är nu oljestickan borttagen helt och hållet, man får då förlita sig på nivågivaren som visas i instrumentpanelen.

Auto Motor & Sport
Auto Motor & Sport
Uppdaterad måndag 9 april 2018
Publicerad lördag 14 oktober 2017

Relaterade artiklar

Laddar...

Sälj din bil snabbt, tryggt och kostnadsfritt

Fyll i ditt registreringsnummer och miltal för att ta emot bud från handlare
mil